<
GIFT CODE
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!
▂ ▃ ▅ ▆ █۩۞۩ Mu-Pro.NET - Bình Luận ۩۞۩█ ▆ ▅ ▃ ▂
INFO SERVER

KHAI MỞ MÁY CHỦ:
HOI SINH
TEST GAME: 14H00 22/02/2019

OPEN BETA: 14H00 22/02/2019

Exp: Sub1:x1200
Exp: Sub2:x1000

Drop: 20%

Master Exp: 30x

Master lvl: 600

GameServer: Online

JoinServer: Online

Tổng Số người chơi: 0

Kết nối Sub-1: 0

Kết nối Sub-2: 0


Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 1
Tổng số nhân vật 1
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 1
Số người online 0
Online trong ngày 1
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
FANPAGE FACEBOOK
EVENT TIME
Copyright © : Mu-Pro.NET