STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên: 1
Điểm: 0
Thành viên: 0
Điểm: 0


Thông tin má chủ
Max Stats 65535
Max Socket Slots 5
Số tài khoản 151
Số nhân vật 239
Số bang hội 7
Số Game Masters 5
Trực tuyến 0
Số người hoạt động trong ngày 0


CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Siege Information
Castle Owner Guild ADMIN
Owner Name Admin
Castle Siege Occupy: 12-05-2018

Dark Wizard Soul Master Grand Master
13 1 29

Dark Knight Blade Knight Blade Master
61 6 46

Elf Muse Elf Hight Elf
9 1 7

- Magic Gladiator Duel Master
- 5 10

- Dark Lord Lord Emperor
- 2 9

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
7 0 13

- Rage Fighter Fist Master
- 5 15
▂ ▃ ▅ ▆ █۩۞۩ Mu-Pro.NET - Bình Luận ۩۞۩█ ▆ ▅ ▃ ▂
Mu-Pro.Net Online Season 6 Episode 3 - 24/7 - 2019 -
Tài khoản : Đăng nhập
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 HoiNack 138 0 0
2 xVOTINHxCB 134 0 0
3 anhhuy 124 0 0
4 Hoibiu 104 0 0
5 ChienBinh 103 0 0
6 ISO9002 98 0 0
7 GaCon9x 95 0 0
8 1dapvomom 90 0 0
9 Pikachu 90 0 0
10 concac 85 0 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 WeAreOne NexttIME 0
2 SevenSin Lust 0
3 Lorencia xVOTINHxCB 0
4 Ghost knight 0
5 DauGau GaCon9x 0
6 BQTM ModEvent 0
7 ADMIN Admin 0
EVENT TIME
Copyright © : Mu-Pro.NET