GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: Lorencia
Master: xVOTINHxCB
Điểm: 0
Số thành viên: 12

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 xVOTINHxCB
Blade Master 134 0 400 Offline Chủ hội
2 HoiVCL
Blade Master 50 0 400 Offline Quản lý
3 ChienBinh
Blade Master 103 0 400 Offline Hội đối địch
4 Sida
Blade Master 59 0 388 Offline Hội đối địch
5 xKhatxNuoc
Grand Master 50 0 400 Offline Thành viên
6 TESSDK
Blade Master 50 0 400 Offline Thành viên
7 MySoi
Blade Master 51 0 400 Offline Thành viên
8 KECANCHOM
Lord Emperor 50 0 400 Offline Thành viên
9 Hoibuom
Thánh Nữ 50 0 400 Offline Thành viên
10 Hoibiu
Grand Master 104 0 372 Offline Thành viên
11 BaHoang
Blade Master 50 0 400 Offline Thành viên
12 ASASAS
Summoner 50 0 400 Offline Thành viên
▂ ▃ ▅ ▆ █۩۞۩ Mu-Pro.NET - Bình Luận ۩۞۩█ ▆ ▅ ▃ ▂
Mu-Pro.Net Online Season 6 Episode 3 - 24/7 - 2019 -
Tài khoản : Đăng nhập
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 HoiNack 138 0 0
2 xVOTINHxCB 134 0 0
3 anhhuy 124 0 0
4 Hoibiu 104 0 0
5 ChienBinh 103 0 0
6 ISO9002 98 0 0
7 GaCon9x 95 0 0
8 1dapvomom 90 0 0
9 Pikachu 90 0 0
10 concac 85 0 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 WeAreOne NexttIME 0
2 SevenSin Lust 0
3 Lorencia xVOTINHxCB 0
4 Ghost knight 0
5 DauGau GaCon9x 0
6 BQTM ModEvent 0
7 ADMIN Admin 0
EVENT TIME
Copyright © : Mu-Pro.NET